پروژه ایستگاه مترو اصفهان
مشخصات فنی: لوله 304 تایوان
اجرای صفحه های فلزی 40*40 زیر ستونها با رول بولت HSA
فلنچ استیل
تبدیل لوله 5 اینچ به 6 اینچ
اجرای کانکتور جهت نصب اسپایدرها با جوش آرگون و پرداخت کاری
تاریخ شروع : 92/12/26
تاریخ اتمام: 93/04/26
آدرس : اصفهان
عکسهای پروژه
پروژه سپهر شیراز
تاریخ شروع : 92/06/26
تاریخ اتمام: 92/12/06
آدرس : شیراز
عکسهای پروژه
مجتمع تجاری اداری ارسطو
مشخصات فنی: اسپایدر لوله استیل 304 تایوان
اسپایدر 316 کین لانگ
چسب آببندی مخصوص
شیشه سکوریت با uvalue مشخص شده توسط طراح
تاریخ شروع : 92/02/10
تاریخ اتمام: 92/03/20
آدرس : اصفهان خیابان رباط اول خیابان آیت الله صادقی
عکسهای پروژه
پروژه رستوران آرتیشو
مشخصات فنی: استفاده از شیشه لمینت دو لایه سکوریت و تحمل ضربه و فشار مطاق با استاندارد
استفاده از لوله استیل 304 تایوان
پرداخت کاری
جوش آرگون
نصب کانکتور
استفاده از اسپایدار های استاندارد با تحمل وزن مخصوص شیشه ها و بارهای وارده
طراح: مهندس احمدی
آدرس : اصفهان
عکسهای پروژه
پروژه مجتمع تجاری آبنوس
مشخصات فنی:
آدرس : اصفهان. خیابان شیخ مفید
عکسهای پروژه
نمایشگاه و فروشگاه فرش کاویانی
مشخصات فنی: انجام زیر سازی
استفاده از لوله 304 نایوان
استفاده از شیشه لمینت استاندارد در مقابل ضربه و فشار
استفده از چسب مخصوص آببندی در بین درزها
استفادهاز روتیل جهت بستن شیشه ها
استفاده از اسپیدرهای مخصوص با مقاومت مشخص
آدرس : اصفهان. شاهین شهر
عکسهای پروژه
پروژه کلینیک دندان پزشکی آرشام
مشخصات فنی: انجام زیر سازی
استفاده از لوله 304 نایوان
استفاده از شیشه لمینت با طرح سند بلاست و استاندارد در مقابل ضربه و فشار
استفاده فلز خم شده به شکل u و بوش
استفادهاز روتیل جهت بستن شیشه ها
طراح : مهندس نقش
آدرس : اصفهان. بهارستان
عکسهای پروژه
پروژه فرشتگان
مشخصات فنی:
آدرس : اصفهان خیابان نظر شرقی
عکسهای پروژه
پروژه تجاری خیابان ارباب
مشخصات فنی: استفاده از شیشه لمینت دو لایه 6 میل سکوریت و تحمل ضربه و فشار مطاق با استاندارد
استفاده از لوله استیل 304 تایوان
پرداخت کاری
جوش آرگون
نصب کانکتور
استفاده از اسپایدار های استاندارد با تحمل وزن مخصوص
مدت اجرا : 30 روز کاری
طراح : مهندس پاکنهاد
آدرس : اصفهان خیابان ارباب
عکسهای پروژه
پروژه مجتمع مسکونی
مشخصات فنی: استفاده از شیشه لمینت دو لایه 6 میل سکوریت و تحمل ضربه و فشار مطاق با استاندارد
استفاده از لوله استیل 304 تایوان
پرداخت کاری
جوش آرگون
نصب کانکتور
استفاده از اسپایدار های استاندارد با تحمل وزن مخصوص شیشه ها و بارهای وارده
طراح : مهندس نقیه
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق جنوبی
عکسهای پروژه
پروژه مجتمع تجاری اداری
مشخصات فنی: استفاده از شیشه لمینت دو لایه 6 میل سکوریت و تحمل ضربه و فشار مطاق با استاندارد
استفاده از لوله استیل 304 تایوان
پرداخت کاری
جوش آرگون
نصب کانکتور
استفاده از اسپایدار های استاندارد با تحمل وزن مخصوص شیشه ها و بارهای وارده
طراح : مهندس امین لاری
آدرس : خیابان میر
عکسهای پروژه
پروژه مجتمع تجاری
مشخصات فنی: استفاده از شیشه لمینت دو لایه 6 میل سکوریت و تحمل ضربه و فشار مطاق با استاندارد
استفاده از لوله استیل 304 تایوان
پرداخت کاری
جوش آرگون
نصب کانکتور
استفاده از اسپایدار های استاندارد با تحمل وزن مخصوص شیشه ها و بارهای وارده
طراح : مهندس کریمیان
آدرس : اصفهان. خیابان هشت بهشت
عکسهای پروژه
پروژه کالای ساختمانی عباسیان
مشخصات فنی: استفاده از شیشه لمینت دو لایه 6 میل سکوریت و تحمل ضربه و فشار مطاق با استاندارد
استفاده از لوله استیل 304 تایوان
پرداخت کاری
جوش آرگون
نصب کانکتور
استفاده از اسپایدار های استاندارد با تحمل وزن مخصوص شیشه ها و بارهای وارده
اببندی با چسب های مخصوص
طراح : مهندس قاسمیان
آدرس : اصفهان خورزوق
عکسهای پروژه
پروژه ساختمان مهدی
مشخصات فنی: فنی : لوله استیل 304
اسپایدر کین لانگ A200
کانکتور استیل
جوش آرگون
پرداخت جای جوشها
آدرس : اصفهان
عکسهای پروژه
پروژه تجاری
مشخصات فنی: شیشه سکوریت قدی با اتصالات اسپایدر
در ب سکوریت
طراح : مهندس فلسفی
آدرس : اصفهان خیابان خاقانی
عکسهای پروژه
پروژه رستوران نایب
نوع کار: اسپایدر پایپی
دیوار شیشه ای
نرده استیل
مشخصات فنی: شیشه لمینت 2 لایه 6 میل
لوله 304 تایوان
دستک های نگهدارنده استیل
درپوش استیل
مدت اجرا : 30 روز کاری
آدرس : اصفهان، خیابان ابن سینا
عکسهای پروژه
پروژه تجاری
نوع کار: اسپایدر پایپی
مشخصات فنی: شیشه لمینت 2 لایه 6 میل ساده سکوریت مطابق با استاندارد آتشنشانی
استفاده از لوله استیل 304 تایوان
جوش آرگون
استفاده از لولای اسپایدری جهت درب های سکوریت
مدت اجرا : 20 روز کاری
آدرس : اصفهان، خیابان صغیر
عکسهای پروژه