پروژه کف پوش شیشه ای
مشخصات فنی: کف پوش شیشه ای
عکسهای پروژه
پروژه عتیق – میدان امام علی
نوع کار: کف پوش شیشه ای
مشخصات فنی: استفاده از نبشی فلزبا خم یک پارچه توسط دستگاه نبرد
استفاده از شیشه لمینت 4 لایه 10 میل
آدرس : اصفهان. میدان امام علی
عکسهای پروژه