پروژه عینک چشمان سیاه
مشخصات فنی: استفاده از ورق استیل تایوان
اجرای جوش آرگون جهت متصل کردن ورق ها
اجرای پرداخت کاری روی جوشها و محو کردن جای جوش
طراح: مهندس:پیشگاهی
تاریخ شروع : 93/05/10
مدت: ۲۰ روز کاری
آدرس : اصفهان. میدان آزادی
عکسهای پروژه
پروژه استیل کاری
مشخصات فنی:
آدرس : اصفهان
عکسهای پروژه
پروژه استیل کاری
مشخصات فنی:
آدرس : اصفهان
عکسهای پروژه