پروژه کلینیک دندانپزشکی
نوع کار : ایجاد پارتیشن شیشه ای با اتصالات یو شکل و اسپایدر
مشخصات فنی: اجرای بیس پلیت جهت زیر سازی و نصب لوله های استیل
نصب لوله در سقف
.اجرای کانکتور با جوش آرگون
پرداخت جوشها
آدرس : سپاهان شهر
عکسهای پروژه