پروژه مهدی
مشخصات فنی: اجرای قوطی آهن زیر کار لامل
نصب پروفیل لامل 7 و 10 به همراه نوار
نصب شیشه به همراه دوک
تاریخ شروع : 92/08/10
مدت : 40 روز کاری
آدرس : اصفهان
عکسهای پروژه
پروژه لاجورد
مشخصات فنی: ستون های عمودی سایز 10
ستون های افقی سایز 7
شیشه دو جداره دودی سکوریت
اجرای قوطی آهن زیر کار لامل
اجرای نوار دور
تاریخ شروع : 93/08/03
مدت : 60 روز کاری
آدرس : اصفهان
عکسهای پروژه
پروژه مجتمع مسکونی
مشخصات فنی: انجام زیر سازی
طراح: مهندس نقش
آدرس : اصفهان خیابان هزار جیریب
عکسهای پروژه
مجتمع تجاری اداری ارسطو
مشخصات فنی: اسپایدر با لوله 304
تاریخ شروع : 92/02/10
تاریخ اتمام: 92/03/20
آدرس : اصفهان خیابان رباط اول خیابان آیت الله صادقی
عکسهای پروژه