پروژه ویلای لواسان
مشخصات فنی: اجرای زیر سازی با قوطی فلزی
پروفیل دو جداره اختصاصی
نوار آببندی پی وی سی
شیشه دو جداره
مدت : 30 روز کاری
طراح: مهندس ایزدی
آدرس : تهران، لواسان
عکسهای پروژه
پروژه مجتمع مسکونی هشت بهشت
مشخصات فنی: اجرای زیر سازی با قوطی فلزی
پروفیل دو جداره اختصاصی
نوار آببندی پی وی سی
شیشه دو جداره
مدت : 45 روز کاری
طراح: مهندس قاسمی
آدرس : اصفهان، هشت بهشت
عکسهای پروژه
پروژه مجتمع مسکونی آپادانا
مشخصات فنی:
آدرس : اصفهان، آپادانا
عکسهای پروژه
پروژه رستوران آتشگاه
مشخصات فنی: اجرای زیر سازی با قوطی فلزی
پروفیل دو جداره اختصاصی
نوار آببندی پی وی سی
شیشه دو جداره
مدت: 45 روز کاری
آدرس : اصفهان، خیابان آتشگاه
عکسهای پروژه
پروژه مجتمع مسکونی سپه بد قرنی
مشخصات فنی: اجرای زیر سازی با قوطی فلزی
پروفیل دو جداره اختصاصی
نوار آببندی پی وی سی
شیشه دو جداره
مدت: 25 روز کاری
طراح : مهندس ایزدی
آدرس : اصفهان، خیابان سپه بد قرنی
عکسهای پروژه
پروژه مجتمع مسکونی رودکی
مشخصات فنی: اجرای زیر سازی با قوطی فلزی
پروفیل دو جداره اختصاصی
نوار آببندی پی وی سی
شیشه دو جداره
مدت: 30 روز کاری
طراح: مهندس قاسمی
آدرس : اصفهان، خیابان رودکی
عکسهای پروژه
پروژه مجتمع مسکونی حکیم نظامی
مشخصات فنی: اجرای زیر سازی با قوطی فلزی
پروفیل دو جداره اختصاصی
نوار آببندی پی وی سی
شیشه دو جداره
مدت: 40 روز کار ی
طراح: مهندس ایزدی
آدرس : اصفهان، خیابان حکیم نظامی
عکسهای پروژه
پروژه مجتمع مسکونی پروین
مشخصات فنی: اجرای زیر سازی با قوطی فلزی
پروفیل دو جداره اختصاصی
نوار آببندی پی وی سی
شیشه دو جداره
مدت: 35روز کاری
طراح: مهندس پاکنهاد
آدرس : اصفهان، خیابان پروین
عکسهای پروژه
پروژه مجتمع مسکونی باغ دریاچه
مشخصات فنی: اجرای زیر سازی با قوطی فلزی
پروفیل دو جداره اختصاصی
نوار آببندی پی وی سی
شیشه دو جداره
مدت: 35 روز کاری
آدرس : اصفهان، خیابان باغ دریاچه
عکسهای پروژه
پروژه مجتمع مسکونی
مشخصات فنی: اجرای زیر سازی با قوطی فلزی
پروفیل دو جداره اختصاصی
نوار آببندی پی وی سی
شیشه دو جداره
مدت: 35 روز کاری
آدرس : اصفهان
عکسهای پروژه
پروژه مجتمع تجاری اداری پارسه
مشخصات فنی: اجرای زیر سازی با قوطی فلزی 4*4
استفاده از پروفیل دو جداره اختصاصی
استفاده از نوار آببندی پی وی سی
شیشه دوجداره با اسپیسر مورد نیاز
آدرس : اصفهان خیابان فلاطوری
عکسهای پروژه
پروژه ساختمان مسکونی
نوع کار : اجرای نمای فریم لس
مشخصات فنی: اجرای زیر سازی با قوطی فلزی 4*4
استفاده از پروفیل دو جداره اختصاصی
استفاده از نوار آببندی پی وی سی
شیشه دوجداره با اسپیسر مورد نیاز
آدرس : اصفهان خیابان میر
عکسهای پروژه
پروژه مجتمع ایرانیان
نوع کار : اجرای نمای فریم لس
مشخصات فنی: اجرای زیر سازی با قوطی فلزی 4*4
استفاده از پروفیل دو جداره اختصاصی
استفاده از نوار آببندی پی وی سی
شیشه دوجداره با اسپیسر مورد نیاز
آدرس : اصفهان خیابان پروین.
عکسهای پروژه
پروژه ساختمان مسکونی
نوع کار : اجرای نمای فریم لس
مشخصات فنی: اجرای زیر سازی با قوطی فلزی 4*4
استفاده از پروفیل دو جداره اختصاصی
استفاده از نوار آببندی پی وی سی
شیشه دوجداره با اسپیسر مورد نیاز
آدرس : اصفهان
عکسهای پروژه
پروژه مجتمع مسکونی ملا صدرا
نوع کار : اجرای نمای فریم لس
مشخصات فنی: زیر سازی با قوطی فلزی
آببندی با چسب مخصوص
اجرای لاستیک ناختنی
استفاده از شیشه دوجداره
آدرس : اصفهان
عکسهای پروژه
پروژه مجتمع مسکونی
نوع کار : اجرای نمای فریم لس
مشخصات فنی: اجرای زیر سازی با قوطی فلزی 4*4
استفاده از پروفیل دو جداره اختصاصی
استفاده از نوار آببندی پی وی سی
شیشه دوجداره با اسپیسر مورد نیاز
مدت اجرا : 40 روز کاری
آدرس : اصفهان، خیابان فلاطوری
عکسهای پروژه